TƯ VẤN DỰ ÁN
Hotline
0968 980 280

Tiến độ xây dựng Nam Đô Complex

Ông Nguyễn Quốc Hiệp- CT HĐQT kiêm TGĐ GP.INVEST, chủ đầu tư dự án Nam Đô Complex (609 Trương Định, Hà Nội)- với hơn 40 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực xây dựng đã khẳng định rằng dự án Nam Đô Comlex sẽ được bàn giao từ tháng 7/2013, sớm hai tháng so với hợp đồng cam kết với khách hàng.

Tiến độ Nam Đô Complex tính đến ngày 29/03/2013:
Tòa CT1

Block A (gần đường Trương Định)

 • Hoàn thiện xong phần bêtông kết cấu của 28 tầng
 • Xây tường tầng 2 đến tầng 26
 • Điện căn hộ: Thi công tầng 4 đến tầng 17
 • Điện nhẹ: tầng 4 – tầng 15
 • Nước: Đang thi công tầng 4 đến tầng 19
 • PCCC: Đang thi công tầng 4 đến tầng 18

Block B (gần sông Sét)

 • Hoàn thiện xong phần bêtông kết cấu của 28 tầng
 • Xây tường tầng 2 đến tầng 25
 • Sơn bả tầng 4 – tầng 7
 • Cửa sổ tầng 4 – tầng 7
 • Điện căn hộ: tầng 4 đến tầng 22
 • Điện nhẹ tầng 4- tầng 16
 • Nước: Đang thi công tầng 4 đến tầng 22
 • PCCC: Đang thi công tầng 4 đến tầng 25

Tòa CT2

Block 25T

 • Hoàn thiện phần bê tông kết cấu của 25 tầng
 • Xây tường tầng 4 – tầng 25
 • Trát ngoài tầng 4 – tầng 28
 • Sơn bả tầng 4 – tầng 12
 • Ốp lát tầng 4 – tầng 13
 • Cửa sổ tầng 4 – tầng 12
 • Điện căn hộ: Thi công tầng 4 – tầng 19
 • Điện nhẹ: tầng 4 đến 25
 • Cấp nước: thi công tầng 4 đến tầng 19
 • Thoát nước: thi công tầng 4 đến tầng 23
 • PCCC: Thi công tầng 4 đến tầng 23
 • Đang thi công lắp đặt thang máy

Block 28T

 • Hoàn thiện phần bê tông kết cấu của 28 tầng
 • Hoàn thiện phần xây tường Block 28 tầng
 • Trát ngoài tầng 4 đến tầng 28. Sơn lót xong  lớp 1 ngoài nhà
 • Ốp lát tầng 4 – tầng 13
 • Sơn bả tầng 4- tầng 12
 • Điện căn hộ: Thi công tầng 4 đến tầng 25
 • Điện nhẹ: tầng 4 đến tầng 28
 • Cấp nước: Thi công tầng 4 đến tầng 28
 • Thoát nước: Thi công tầng 4 đến tầng 25
 • PCCC: Thi công tầng 4 đến tầng 28
 • Đang thi công lắp đặt thang máy

Ảnh thực tế dự án:

Tiến độ xây dựng Nam Đô Complex Tiến độ xây dựng Nam Đô Complex Tiến độ xây dựng Nam Đô Complex Tiến độ xây dựng Nam Đô Complex

 

Tiến độ dự án Nam Đô Complex tính đến ngày 04/02/2013:

Tòa CT1

Block A (gần đường Trương Định)

 • Hoàn thiện xong phần bêtông kết cấu của 28 tầng
 • Xây tường tầng 2 đến tầng 25
 • Điện: Thi công tầng 4 đến tầng 16
 • Nước: Đang thi công tầng 4 đến tầng 16
 • PCCC: Đang thi công tầng 4 đến tầng 16

Block B (gần sông Sét)

 • Hoàn thiện xong phần bêtông kết cấu của 28 tầng
 • Xây tường tầng 2 đến tầng 25
 • Điện: Thi công tầng 4 đến tầng 14
 • Nước: Đang thi công tầng 4 đến tầng 14
 • PCCC: Đang thi công tầng 4 đến tầng 14

Tòa CT2

Block 25T

 • Hoàn thiện phần bê tông kết cấu của 25 tầng
 • Xây tường tầng 4 – tầng 25
 • Trát ngoài tầng 4 – tầng 22
 • Điện: Thi công tầng 4 – tầng 19
 • Cấp nước: thi công tầng 4 đến tầng 19
 • Thoát nước: thi công tầng 4 đến tầng 23
 • PCCC: Thi công tầng 4 đến tầng 23

Block 28T

 • Hoàn thiện phần bê tông kết cấu của 28 tầng
 • Hoàn thiện phần xây tường Block 28 tầng
 • Trát ngoài tầng 4 đến tầng 28. Đang sơn lớp thứ nhất ngoài nhà
 • Điện: Thi công tầng 4 đến tầng 25
 • Cấp nước: Thi công tầng 4 đến tầng 28
 • Thoát nước: Thi công tầng 4 đến tầng 25
 • PCCC: Thi công tầng 4 đến tầng 28

 

Ảnh thực tế dự án:

Tiến độ xây dựng Nam Đô Complex

Tiến độ xây dựng Nam Đô Complex

Tiến độ xây dựng Nam Đô Complex